Naršyklė nepalaiko JavaScript!

Logopedės Audronės Neniškytės parengtos ugdymo priemonės
Priemonės, parengtos „Hot Potatoes“ programa

Eil. Nr.PriemonėAprašymas
1. „Metų laikai“ Priemonė skirta metų laikų požymiams įtvirtinti, sąmoningo skaitymo įgūdžiams ugdyti. Klausimynas.
2. „Apie metų laikus“ Dar 5 užduotimis papildyta 1 priemonė, skirta metų laikams įtvirtinti, sąmoningo skaitymo įgūdžiams ugdyti.
3. „Mįslės“ Priemonė skirta žiemos požymiams įtvirtinti, loginio mąstymo įgūdžiams ugdyti.
4. „p - b - d - t“ Klausimynas. Pastaba. Garsinės užduotys. Gali būti problemų naudojant „Mozila Firefox“ naršyklę.
5. „p ar b“
1 variantas
2 variantas
Surask atitikmenų poras. Variantai skiriasi tik užduoties atlikimo pobūdžiu.
6. „s ar š“ 1
„s ar š“ 2
Surasti tinkamą žodį. Pastaba. Užduotis ta pati, tik antroji sudėtingesnė atlikimo prasme
7. „Lapė“
1 variantas
2 variantas
Sudėlioti sakinius eilės tvarka pagal siužetinių paveikslėlių eilę (I variantas - reikiamą sakinį spustelėti; II variantas - reikiamą sakinį nutempti).
8. „Lapė“ Sudėlioti paveikslėlius pagal pasakojimą (sakiniams surasti iliustraciją).
9. „Gyvuliai“
„Naminiai paukščiai“; 
„Laukiniai paukščiai“;
„Gyvūnai“
4 nesudėtingi kryžiažodžiai žodžių rašymo mokymui.
10. „Gyvūnai2“ Nesudėtingas kryžiažodis žodžių su 2-jų pribalsių sandūra rašymo mokymui.
11. Sudurtiniai žodžiai1
Sudurtiniai žodžiai2
Sudurtiniai žodžiai3
Kryžiažodžiai sudurtinių žodžių darybai ir rašybai mokyti.
12. Parašyk žodžius su ė Naujesnė Šalia paveikslėlių parašyti jų pavadinimus (3 lapai. Versti su rodyklėmis viršuje ar apačioje)