Naršyklė nepalaiko JavaScript!

 Logopedės Audronės Neniškytės parengtos ugdymo priemonės

MOKYKIS SPALVŲ, ŽAISDAMAS KOMPIUTERIU

Edukacinio žaidimo forma parengtas pateikčių rinkinys, skirtas individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms, specialiosioms pamokoms su mokiniais, turinčiais neišplėtotą kalbą, specialiuosius ugdymosi poreikius, intelekto sutrikimą, taip pat darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Mokymo priemonės tikslai: tirti, ar vaikai skiria, pažįsta ir moka įvardinti spalvas; mokyti išklausyti žodinę instrukciją ir ją įvykdyti; ugdyti pilnavertę gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą, mokant įvardinti atliktą veiksmą, sudaryti sudėtinius sakinius, turtinti žodyną ir t.t.

 Švietimo informacinių technologijų centro 2010 m. skelbtame konkurse „Skaitmeninių mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimas“ priemonė tapo nugalėtoja.

Priemonę galite parsisiųsti iš čia  Prieš išsaugodami bylą, pakeiskite plėtinį iš .ppt į .pps. Bus patogiau naudotis.