Naršyklė nepalaiko JavaScript!

Nuo 2014 metų vasario mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams teikiamos kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Suformuota karjeros koordinavimo grupė:

Komisijos pirmininkė:

  • Ilona Grinkevičienė, socialinė pedagogė

Komisijos nariai:

  • Edita Buračienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams;
  • Daiva Bigailienė, mokytoja;
  • Romas Jakučionis, mokytojas;
  • Kristina Šarkienė, auklėtoja;
  • Giedrius Andriuška, mokytojas.

 

Karjeros koordinavimo veikla orientuota į mokinių su karjera susijusių kompetencijų ugdymą:

  • Savęs pažinimą
  • Karjeros galimybių pažinimą
  • Karjeros planavimą

 

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti informacinėje svetainėje www.mukis.lt