Naršyklė nepalaiko JavaScript!

BETT 2009

 

  Dalis BETT panoramos   Autorė parodoje

      Šia kelione buvau apdovanota 2008 m. lapkričio 10-14 dienomis Vilniuje vykusioje Lietuvos švietimo pertvarkos 20-mečiui skirtoje mokymo priemonių parodoje „Edukacinė mokytojų kūryba" už parengtą mokomąją kompiuterinę priemonę  „Mokytis kalbėti padeda kompiuteris". Šioje parodoje kelione į Londoną buvo paskatinti 5 mokytojai iš daugiau kaip 700 joje dalyvavusių pedagogų.

      Pagrindinis kelionės tikslas buvo aplankyti kasmetinę pasaulinę mokymo(si) technologijų  parodą Londone. Pabuvoti BETT parodoje svajojau jau keletą metų, nes labai domiuosi informacinių komunikacinių technologijų taikymu ugdymo(si) procese. 

      BETT ( British Education and Training Technology) paroda Londone šiemet vyko 25-tą kartą. Parodos plotai milžiniški. Šiemet buvo užimtos 2 didžiulės Olimpios parodų komplekso salės su galerijomis.

      Kaip ir tikėjausi, Londono BETT paroda man padarė patį didžiausią įspūdį. Sužavėjo Didžiosios Britanijos švietimo kryptingas informacinių komunikacinių tehnologijų integravimas į ugdymą, inovatyvių metodų naudojimas. Aiškiai matyti, kad IKT  kuriančių ir gaminančių kompanijų garbės reikalas savo produktus pritaikyti ir pasiūlyti ugdymui. Šių kompanijų svetainėse puikuojasi BETT parodos logotipas. Akivaizdu, kad dalyvavimas šioje parodoje, o juo labiau apdovanojimas joje yra prestižinis dalykas.           

      Akivaizdžiai įsitikinau, kad ugdyme galima panaudoti visas žmonijos iki šiol sukurtas informacines komunikacines technologijas. Pradedant televizija, baigiant interaktyviomis lentomis, plazminiais ekranais ir su jais susijusiomis naujausiomis technologijomis.            

      Susidarė įspūdis, kad interaktyvios lentos jau yra Britanijos mokyklų kasdienybė, nes parodoje beveik nebuvo stendo, kuriame nebūtų naudojamasi kuria nors iš šių lentų. O visos kuriamos programos ir kitos technologijos, gali būti integruotai naudojamos su interaktyviomis lentomis.           

      Parodos metu buvo aiškiai matyti, kad viskas, kas kuriama nauja, kuriama kryptingai mažinant pamokos laiko, mokytojo pasirengimo pamokai, mokinių darbų taisymo ir vertinimo laiko sąnaudas, keliant mokinių mokymosi motyvaciją.

      Ypač man šioje srityje patiko AIMER mokinių atsakymų vertinimo programa. Ji gali būti naudojama grupiniame darbe ir vertina visos grupės mokinių atsakymus bei rodo teisingų visos klasės bei atskirų grupių atsakymų procentą. Mokytojui tai suteikia galimybę matyti tiek visos klasės, tiek individualų kiekvieno mokinio progresą, kuris gali būti pateiktas grafikų, lentelių ar kitokia forma. Ši programa tampa dar efektyvesne, ją naudojant su „Promethean Activote and Activexpresion” technologijomis. Tai į mobilų telefoną panašūs įrenginiai, kurių pagalba mokinys gali ne tik pasirinkti teisingą atsakymą, bet ir, atsakydami į interaktyviame ekrane matomus klausimus ar užduotis, parašyti skaičius, simbolius, žodžius ir frazes. Mokytojas gali naudotis jau parengtomis užduotimis arba gali jas sudaryti pats. Manau, kad šita technologija leidžia efektyviau panaudoti pamokos ir mokytojo laiką. Panašių technologijų parodoje buvo ir daugiau.           

      Didžiosios Britanijos mokytojai gali naudotis didžiuliais informacinių komunikacinių technologijų pagalba sukurtais ir sukauptais mokymo(si) resursais. Tai ir atskiros mokomosios programos, ir tiesiog dideli internetiniai portalai, kuriuose mokyklos registruojasi ir gali naudotis ten patalpintais resursais. Tokių portalų yra ne vienas. Todėl egzistuoja galimybė mokykloms rinktis. Pavyzdžiui, tūkstančiai mokomųjų programų ir video medžiagos sukaupta ir prieinama Teacher TV, Pupils TV internetiniuose portaluose.

      Taip pat populiarios mokymo(si) platformos, kuriose esančių technologijų pagalba mokytojai ir mokiniai gali kurti mokymo priemones, konstruoti, daryti bandymus, tikrinant iškeltas hipotezes ir pan., dalintis informacija, bendrauti.                       

      Žinoma, aš daugiau domėjausi specialiuoju ugdymu. Specialiųjų poreikių mokinių mokymui bei jų aplinkos tinkamam pritaikymui parodoje taip pat buvo skiriamas nemažas dėmesys. Tam buvo skirta speciali parodos zona. Domėjausi įvairiomis mokomosiomis programomis spec. poreikių mokinių ugdymui, o jų buvo labai daug ir ne vien Didžiosios Britanijos kompanijų. 

logotipas

      Pasinaudodama proga, kad esu Londone, pabuvojau ir kitoje tomis pat dienomis vykusioje parodoje 2009 the SPECIAL NEEDS fringe, skirtoje išimtinai specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymui. Šioje nedidelėje parodoje koncentruotai buvo galima pamatyti ir, konsultuojant specialistams, išbandyti naujausią kompiuterinę techninę ir programinę įrangą, skirtą specialiųjų poreikių turintiems asmenims ir jų ugdytojams. Visa tai vyko labai jaukioje, šeimyniškoje aplinkoje, kur buvo matyti, kad susirinko bendraminčiai. Šitoje parodoje padariau išvadą, kad šioje srityje Lietuva nėra atsiliekanti šalis. Visos parodoje matytos technologijos yra naudojamos vienoje ar kitoje Lietuvos specialiojoje ugdymosi įstaigoje. Kai ką turi ir mūsų mokykla. Žinoma tai nėra visuotinai paplitę. Bet reiškia, kad nesame izoliuoti nuo pasaulio ir naujausios technologijos vienaip ar kitaip pas mus ateina.

      Abiejų parodų metu vyko įvairūs seminarai, kurių metu pedagogai dalinosi  patirtimi informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdyme klausimais.

      Apibendrindama noriu pasakyti, kad, lankydama parodas, įsitikinau, jog tinkamai ir kryptingai naudojamos IKT turi didžiulį teigiamą poveikį ugdymo(si) procesui,  pasisėmiau naujų idėjų, kaip galėčiau ir su turimais nedideliais resursais tobulinti IKT naudojimą savo darbe.